Categorie Master ANPM > Programe, Proiecte, Relatii internationale

tipareste trimite pe mail

 Proiect ” Elaborarea planului de management pentru ROSCI0373 Râul Mures între Brănisca si Ilia si a planului de management pentru ROSPA0132 Muntii Metaliferi si ariile naturale protejate conexe”

Detalii

Autor: APM Hunedoara,
Adăugat: 2020-10-26 14:24:06
Ultima actualizare: 2020-10-26 15:36:05

 Titlul proiectului: Elaborarea planului de management pentru ROSCI0373 Râul Mures între Brănisca si Ilia si a planului de management pentru ROSPA0132 Muntii Metaliferi si ariile naturale protejate conexe

Codul proiectului: Cod SMIS 2014+ 102378

Perioada de implementare:01.09.2017-31.08.2020

Ulterior, datorita situatiei actuale (pandemie), perioada de implementare a proiectului s-a prelungit pana la data de 30.04.2021 – Act aditional nr.2/13.08.2020

BENEFICIAR:Asocia?ia pentru Promovarea Valorilor Naturale ?i Culturale ale Banatului ?i Cri?anei “Excelsior”

Partener:Agentia pentru Protectia Mediului Hunedoara

Buget: 7.562.449,57 lei

 

Obiectiv principal:

Imbunatatirea starii de conservare a speciilor si habitatelor de importanta conservativa din ariile natural protejate ROSCI0373 Raul Mures intre Branisca si Ilia si ROSPA0132 Muntii Metaliferi si ariile naturale protejate conexe, precum si de a participa la dezvoltarea durabila a regiunii si de a implica în activitatea de conservare a naturii comunitatile locale, prin elaborarea si aprobarea planului de management integrat al acestora si prin actiuni de informare, constientizare si consultare a comunitatilor locale.

 

Activitati si rezultate:

A fost semnat contractul de finantare nr.134/26.10.2017.                                                                   

A.1. – Determinarea starii actuale de conservare a speciilor si habitatelor de importanta conservativa.

A.1.1. - Determinarea starii actuale de conservare a speciilor de pasari de importanta comunitara din situl ROSPA0132 Muntii Metaliferi -finalizat

A.1.2. – Determinarea starii actuale de conservare a speciilor de mamifere de importanta comunitara din siturile ROSCI0029 Cheile Glodului, Cibului si Mazii, ROSCI0110 Magurile Baitei si ROSCI0373 Raul Mures intre Branisca si Ilia -finalizat

A.1.3. – Determinarea starii actuale de conservare a speciilor de amfibieni de importanta comunitara din siturile ROSCI0029 Cheile Glodului, Cibului si Mazii, ROSCI0110 Magurile Baitei si ROSCI0373 Raul Mures intre Branisca si Ilia - finalizat

A.1.4. – Determinarea starii actuale de conservare a speciilor de ihtiofauna de importanta comunitara din situl ROSCI0373 Raul Mures intre Branisca si Ilia -finalizat

A.1.5. – Determinarea starii actuale de conservare a speciilor de nevertebrate de importanta comunitara din siturile ROSCI0110 Magurile Baitei si ROSCI0373 Raul Mures intre Branisca si Ilia -finalizat

A.1.6. – Determinarea starii actuale de conservare a speciilor de plante de importanta comunitara din siturile ROSCI0029 Cheile Glodului, Cibului si Mazii, ROSCI0110 Magurile Baitei -finalizat

A.1.7. - Determinarea starii actuale de conservare a habitatelor de importanta comunitara din siturile ROSCI0029 Cheile Glodului, Cibului si Mazii si ROSCI0110 Magurile Baitei -finalizat

A.1.8. - Determinarea starii actuale de conservare a speciilor de fauna si flora si a habitatelor de importanta comunitara si nationala din siturile cele 7 rezervatii naturale si o rezervatie stiintifica de pe teritoriul ROSPA0132 Muntii Metaliferi – finalizat

A.2 – Evaluarea factorilor de mediu si socio-economici locali.

A.2.1. – Evaluarea impacturilor antropice care influenteaza negativ starea de conservare a speciilor si habitatelor de importanta conservativa comunitara si nationala -finalizat

A.2.2. – Evaluarea socio-economica a comunitatilor locale apartinand celor 20 UAT-uri de pe teritoriul ariilor naturale protejate vizate - finalizat

A.2.3. – Evaluarea factorilor abiotici de pe teritoriul ariilor naturale protejate vizate -finalizat

A.3. – Realizarea bazei cartografice GIS si a bazelor de date geo-spatiale.

A.3.1. – Realizarea hartilor de distributie pentru speciile si habitatele de importanta comunitara si nationala de pe teritoriul ariilor naturale protejate vizate - finalizat

A.3.2. – Realizarea hartilor cadastrale GIS privind categoriile de folosinta a terenurilor si tipurile de proprietari de pe teritoriul ariilor naturale protejate vizate - finalizat

A.3.3. – Realizarea bazelor de date GIS suport pentru Planul de management pentru ROSCI0373 Raul Mures intre Branisca si Ilia si Planul de management pentru ROSPA0132 Muntii Metaliferi si ariile naturale protejate conexe -finalizat

A.4. Elaborarea si aprobarea documentelor programatice necesare pentru gestionarea eficienta a ariilor naturale protejate vizate.

A.4.1. – Elaborarea strategiilor de conservare a speciilor si habitatelor de importanta conservativa comunitara si nationala de pe teritoriul ariilor naturale protejate vizate - finalizat

A.4.2. – Elaborarea metodologiilor de monitorizare a speciilor si habitatelor la nivel de arie naturala protejata, pentru toate ariile naturale protejate vizate -finalizat

A.4.3. – Elaborarea Planului de management pentru ROSCI0373 Raul Mures intre Branisca si Ilia si a Planului de management pentru ROSPA0132 Muntii Metaliferi si ariile naturale protejate conexe -finalizat

A.4.4. – Aprobarea Planului de management pentru ROSCI0373 Raul Mures intre Branisca si Ilia si a Planului de management pentru ROSPA0132 Muntii Metaliferi si ariile naturale protejate conexe – in derulare

I.P.1.1. Redactarea si publicarea comunicatelor de presa de la lansarea si inchiderea proiectului –in derulare,

I.P.1.2. Realizarea si aplicarea autocolantelor informative –finalizat,

I.P.2.1.Conferinta de lansare a proiectului  -20.10.2017 –finalizat,

I.P.2.2. Aplicare sondaje de opinie şi desfăşurare activităţi de informare a comunităţilor locale cu privire la ariile naturale protejate vizate de proiect –in derulare,

I.P.2.3.Realizarea materialelor de promovare si informare, folosite la desfasurarea celorlalte activitati de informare si promovare a proiectului-finalizat;

I.P.2.4.Realizarea paginii web (www.muntiimetaliferi.ro)si a  paginii de facebook (POIM Muntii Metaliferi) dedicate informarii si promovarii proiectului – in derulare;

I.P.2.5. Pregatirea, organizarea  si desfasurarea sesiunilor de informare cu privire la ariile naturale protejate vizate in proiect-finalizat;

I.P.2.6.Pregatirea, organizarea  si desfasurarea concursurilor scolare in cadrul comunitatilor locale, in scopul constientizarii acestora-finalizat;

I.P.2.7. Pregatirea, organizarea  si desfasurarea sesiunilor de consultare pentru elaborarea si aprobarea Planului de management -finalizat ;

I.P.2.8. Pregatirea, organizarea  si desfasurarea sesiunilor de prezentare in scoli a ariilor naturale protejate si a proiectului, , in sensul constientizarii elevilor si profesorilor -finalizat;

I.P.2.9. Pregatirea, organizarea si desfasurarea conferintei de prezentare a rezultatelor proiectului – in derulare;

C.1.1. Achizitia echipamentelor necesare implementarii proiectului-finalizat;

C.1.2. Achizitie programe de instruire -finalizat;

M.P.1.1 Activitatea curenta de management a proiectului –in derulare.

 

Pagina web a proiectului: www.muntiimetaliferi.ro

 

Pagina de facebook a proiectului: POIM Muntii Metaliferi


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.