AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI HUNEDOARA

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara funcţionează ca instituţie cu personalitate juridică, în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 ,   privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi ale Legii nr. 265/2006 de aprobare a O.U.G. nr. 195/2005, privind protecţia mediului.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara este o instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu statut de serviciu public deconcentrat, finanţat de la bugetul de stat.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara îndeplineşte atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului la nivel judeţean, în domeniile implementării şi politicilor de mediu, legislaţiei şi reglementărilor în vigoare şi coordonează elaborarea planurilor de acţiune la nivel local, în conformitate cu dispoziţiile O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată, cu modificări, prin Legea nr. 265/2006.

Structură organizatorică:

                           Director Executiv - Viorica Georgeta BARABAS

Serviciul Avize Acorduri Autorizatii - Lucia Doina COSTINAS

                                        Serviciul Monitorizare si Laboratoare - Emilia Monica BALUS

                                         Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu

                                         Biroul Buget Finante Administrativ si Resurse Umane

                                         Compartimentul Relatii Publice si Tehnologia Informatiei - Maria  DASCALU

X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.